Servis oljnih gorilnikov

Izvajamo servis, vzdrževalni servis, meritve emisij dimnih plinov in nastavitve različnih tipov oljnih gorilnikov:

Thyssen | Intercal | Lamborghini | Joannes | Riello | MAN | MHG | Weishaupt | Buderus | Libela | Elco | Nesh | Api | Bentone | CTC | Hansa | Baltur | Olymp | Ecoflam

GSM: 040 230 719

Rešujemo problematiko ustreznosti emisije dimnih plinov (predvsem NOx- ov) v skladu z veljavno uredbo emisije dimnih plinov iz kurilnih naprav.

Oljni gorilnik INTERCAL BNR 100 in INTERCAL BNR 110 sta »modroplamenska« gorilnika, ki sta nadaljnja razvojna stopnja tako imenovanih »raketnih« gorilnikov, pri katerih pa je doseženo širše področje možnosti nastavitev moči zgorevanja, poleg tega pa je bil poseben poudarek posvečen doseganju nizkih vrednosti emisij dušikovih oksidov (NOx-ov).

Glede zahtev, ki so postavljene glede emisij dimnih plinov za male kurilne naprave, ki uporabljajo tekoče gorivo oziroma ekstra lahko (EL) kurilno olje, so le te izredno stroge, kar se tiče doseganja nizkih vrednoti emisij dimnih plinov.

Gorilnika INTERCAL BNR 100 ter INTERCAL BNR 110 sta ustrezna glede izpolnjevanja emisijskih zahtev na različnih tipih kotlov, tudi na kotlih starejšega datuma.

Modri plamen gorilnik INTERCAL BNR dosega z dvojno recirkulacijo dimnih plinov, prvič okoli »male tulke«, ki se nahaja takoj za šobo in skrbi za ustrezne razmere za uparjanje razpršenega olja, ki ga brizga šoba ter drugič z recirkulacijo dimnih plinov iz kurišča okoli »vroče« plamene cevi, s katero se vzdržuje ustrezna temperatura zgorevanja po celotni strukturi plamena.

Slednje se izvaja z regulacijo velikosti reže, ki opredeljuje količino recirkuliranih dimnih plinov iz kurišča kotla ter se na ta način nadzoruje tudi ustrezna temperatura zgorevanja po celotni strukturi plamena pri različnih močeh nastavitve delovanja gorilnika, kar je tudi pogoj za doseganje nizke ravni NOx-ov v dimnih plinih pri različnih močeh nastavitev gorilnika.

Skozi proces testiranj in analizo rezultatov meritev se je izkazala konstrukcijska zasnova zgorevalno/mešalnega sistema gorilnika INTERCAL BNR, tako da so gorilniki INTERCAL BNR ustrezni za delovanje, tako na namenskih/specialnih oljnih kotlih, kot na kombiniranih kotlih starejšega datuma.

 

Pogosta vprašanja strank

Vprašanje:

Imam kotel z oljnim gorilnikom, pri katerem so pri pregledu ugotovili, da emisija dimnih plinov ne ustreza več novim emisijskim predpisom, predvsem kar se tiče vsebnosti NOx (dušikovih oksidov) v dimnih plinih, kjer je zgornja meja pri malih kurilnih napravah 110 mg/Kwh.

Kotel bi obdržal, ali obstaja rešitev glede nastavitve zgorevanja oljnega gorilnika, da ustreza novim predpisom glede uredbe o emisiji dimnih plinov?

Odgovor:

Z rumenoplamenskimi gorilniki je na specialnih oljnih kotlih praktično skoraj nemogoče doseči emisije NOx – ov (dušikovih oksidov) v zakonskih mejah glede na novo uredbo o emisiji dimnih plinov v zrak.

Opravili smo teste na različnih tipih kotlov, z modroplamenskim gorilnikom, ki ima možnost vpliva na vsebnost NOx – ov v dimnih plinih pri nastavitvi zgorevanja, ter potrdili rezultate, tako da celotna slika emisije dimih plinov ustreza novim zakonskim predpisanim vrednostim, tako NOx – ov (dušikovih oksidov) kot CO (ogljikovega monoksida), kakor tudi kar se tiče izgub z dimnimi plini pri zgorevanju.