* * *   Skupaj napravimo Slovenijo energetsko neodvisno   * * *                                                                               * * *   Skupaj napravimo Slovenijo energetsko neodvisno   * * *

Preboji z diamantno krono

Izvajamo preboje ( izvrtine ) z diamantno krono.

Preboji se uporabljajo za:

 • izhod dimniške tuljave
 • pripravo prostora za postavitev montažnega dimnika
 • zajem zunanjega zraka
 • prezračevalni sitem lokalni ali centralni
 • izhod kuhinjske nape,
 • polaganje kanalizacijskih odtočnih cevi
 • zajem zraka v kotlovnici ali prostora ki ima prisilno odsesavanje
 • in še mnoge druge aplikacije
Vrtamo preboje z diamantno krono

 • Φ 80
 • Φ 100
 • Φ 130
 • Φ 160

     
     

     
     

     
     

Solarna tehnologija Solartehnika