Hibridno ogrevanje/hlajenje

Hibridno ogrevanje/hlajenje pomeni združitev različnih načinov ogrevanja oziroma hlajenja. V našem primeru govorimo predvsem v združitvi ogrevanja / hlajenja s toplotnimi črpalkami LG in konvencionalnimi viri ogrevanja, kot so ogrevanje s plinom, kurilnim oljem ali daljinskim ogrevanjem.

Smisel takšnega združevanja oziroma izvedbe hibridnega ogrevanja / hlajenja je predvsem v izpostavljenih prednostih posameznih virov ogrevanja ter zasnovi sistema, v skladu s potrebami in željami naročnika.

Naj navedemo kot primer, če je projektant zasnoval in predvidel ogrevanje s toplotno črpalko večje moči in prilagodil sistem, da le ta pokriva npr. 70 – 80% potreb po ogrevanju s toplotno črpalko kot virom, lahko dodatni vir zagotovi preostanek energije po potrebi, s sistemom »zveznega primešavanja«, ko je le ta potrebna, oziroma popolnoma prevzame nadzor in pokrivanje potreb po ogrevanju, ko je ta način ogrevanja bolj ekonomičen.

Razlogov za tak sistem je lahko več, pri tem pa je potrebno dobro poznavanje prednosti in pomanjkljivosti posameznih sistemov ogrevanja / hlajenja, npr. potrebne priključne moči pri toplotnih črpalkah, zmanjšanja zmožnosti doseganja polne moči pri nižjih zunanjih temperaturah, potreba po intenzivnosti ogrevanja, lastnost ki je odvisna od karakteristik objekta, možnosti ogrevanja z drugim virom ob izpadu enega od virov ipd.

Toplotne črpalke LG lahko ogrevajo in hladijo preko konvektorjev na zračni osnovi, ter tudi na vodni osnovi, tako da pripravljajo tudi ogrevno ali hladilno vodo za vodno ogrevanje oziroma hlajenje.

Zasnova takšnega sistema zahteva natančno analizo potreb ter tudi ustrezno »regulacijo zveznega hibridnega delovanja«, seveda pa tudi prilagoditev hidravličnega sistema, ki je po pravilu unikaten in prilagojen vsakemu primeru posebej, lahko pa se aplicira za manjše ali večje sisteme.